anders

Rytme

  • anders 
Udover tonehøjden skal man også kunne aflæse tonernes varighed, og derfor skal man vide noget om rytme. Når man synger eller spille et stykke musik, s

Kompositionsformer

  • anders 
Der findes forskellige kompositionsformer inden for klassisk musik, og her er de mest almindelige: Sonate Sonaten er som regel i 3 eller 4 satser for

Renæssancen og barokken

  • anders 
Renæssancemusikken (1425-1625) var overvejende kirkelig musik (messer, hymner motetter osv.) og henimod slutningen af perioden var der mere fokus på v

Wienerklassikken

  • anders 
Wienerklassisk er en periodebetegnelse for årene 1770-1800, og musikken er fortrinsvis komponeret af tidens store komponister Wolfgang Amadeus Mozart

Gustav Mahler

  • anders 
Gustav Mahler (1860-1911) var en østrigsk-jødisk komponist og dirigent. Han blev født i Kalischt i Bøhmen og komponerede allerede som barn. I årene 18

Carl Nielsen

En af de største danske komponister var Carl Nielsen. Carl Nielsen (1865-1931) blev født i Sortelyng syd for Odense, og han har selv beskrevet sin… Læs mereCarl Nielsen »

Wolfgang Amadeus Mozart

  • anders 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) er en af de største og mest populære komponister af klassisk musik. Han blev født i Salzburg og var søn af den tys

Ludwig van Beethoven

  • anders 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) er en af de mest betydningsfulde tyske komponister, og han er den, som har haft den største indflydelse på udviklinge

Romantikkens musik

  • anders 
Den herskende stilretning inden for musikken i det 19. århundrede er romantikkens musik, som er karakteriseret ved opløsningen af de klassiske former,