anders

Antikken og middelalderen

  • anders 
Musik er et græsk ord, som oprindeligt betød tonekunst, men som også i antikken omfattede digtning og dans. I antikken indgik musik i mange forskellig

Nodesystemets opbygning

  • anders 
Nodesystemet er opbygget som 5 vandrette nodelinjer, hvor man kan notere noderne enten på linjerne eller i mellemrummene mellem linjerne. Hver node i

Tolvtoneteknik

  • anders 
I 1600-tallet havde det dur-mol tonale system afløst de kirketonale tonearter, og helt frem til omkring 1909 prægede det tonale system den vestlige mu

Johann Sebastian Bach

  • anders 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) var en tysk organist og komponist. Bachs far, Johann Ambrosius Bach, var stadsmusikant i Eisenach. I 1707 giftede B