Rytme

  • anders 

Udover tonehøjden skal man også kunne aflæse tonernes varighed, og derfor skal man vide noget om rytme. Når man synger eller spille et stykke musik, så har fraserne altid en bestemt rytme. Nogle er korte og andre er lange. Nogle er betonede (trykstærke) og andre er ubetonede (tryksvage). Al musik har en puls, som er underliggende, og når man f.eks. vipper med foden til et stykke musik, så er det pulsslagene/taktslagene man følger. Al rytme er bygget op omkring taktslagene, og for at musikerne kan spille sammen, er det utrolig vigtigt, at de spiller i samme takt.

Tempo

Tempoet i et musikstykke kan variere meget. Jo flere taktslag, der er per minut, jo hurtigere er tempoet. Meget musik har ca. 80-160 taktslag per minut. Tempoet har stor betydning for, hvordan man oplever et stykke musik. Jo hurtigere musikken er, desto mere energisk eller spændingsskabende kan det blive, imens et langsommere tempo giver tilhøreren mulighed for eftertanke og ro.

Taktslag

Takstslag er organiseret i mindre grupper, som hver danner et enhed og kaldes for en takt. Det mest almindelige er, at der er 2,3,4 eller 6 taktslag i en takt. Men der findes også skæve takter med f.eks. 5,7 eller 9 taktslag per takt. Det første taktslag i takten kaldes for 1-slaget og det næste for 2-slaget osv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *