Musikteori- og analyse

Analyse af klassisk musik

  • anders 
Her er nogle spørgsmål, man kan stille i en analyse af klassisk musik: Hvilken genre er værket? Er det f.eks. en opera, en symfoni, kammermusik,vokalm

Rytme

  • anders 
Udover tonehøjden skal man også kunne aflæse tonernes varighed, og derfor skal man vide noget om rytme. Når man synger eller spille et stykke musik, s

Kompositionsformer

  • anders 
Der findes forskellige kompositionsformer inden for klassisk musik, og her er de mest almindelige: Sonate Sonaten er som regel i 3 eller 4 satser for

Nodesystemets opbygning

  • anders 
Nodesystemet er opbygget som 5 vandrette nodelinjer, hvor man kan notere noderne enten på linjerne eller i mellemrummene mellem linjerne. Hver node i

Tolvtoneteknik

  • anders 
I 1600-tallet havde det dur-mol tonale system afløst de kirketonale tonearter, og helt frem til omkring 1909 prægede det tonale system den vestlige mu