september 2019

Rytme

  • anders 
Udover tonehøjden skal man også kunne aflæse tonernes varighed, og derfor skal man vide noget om rytme. Når man synger eller spille et stykke musik, s