Frédéric Chopin

  • anders 

Frédéric Chopin (1810-1849) var en polsk komponist. Chopins far var fransk og virkede som fransklærer i Polen, hvortil han var udvandret som 16-årig. Allerede som 8-årig gav Chopin sin første offentlige klaverkoncert. Han var privatelev af Joseph Elsner (1769-1854), som var direktør for Warszawa konservatorium, og som 15-årig fik Chopin udgivet sit Opus 1 rondo i c-mol. Da Chopin havde studeret 3 år ved konservatoriet, optrådte han ved to succesfulde koncerter i Wien, hvor han især begejstrede tilhørerne med sit improvisationstalent. I marts 1830 blev han hyldet i Warszawa efter opførelsen af sin Klaverkoncert i f-mol og Fantasi over polske melodier. I oktober 1830 uropførte han sin Klaverkoncert i e-mol og tog derefter ud på en længere koncertturné. Han vendte aldrig tilbage til Polen pga. urolige politiske forhold, men slog sig i stedet ned i Paris resten af sit liv.

Kærlighedsmødet med forfatterinden George Sand fik afgørende betydning for Chopin, som boede på hendes gods i Nohant, hvor han komponerede nogle af sine vigtigste værker bl.a. to store sonater i b-mol og h-mol, Polonaise i As-dur og Ballade i f-mol. Efter kærlighedsbruddet mistede Chopin lysten til at komponere og hans skrøbelige helbred forværredes. Polsk folklore præger al Chopins musik, og som komponist fik han stor betydning for de nationale skoler i 1800-tallet og efterfølgende klaverkomponister.