Musikteori- og analyse

Nodesystemets opbygning

  • anders 
Nodesystemet er opbygget som 5 vandrette nodelinjer, hvor man kan notere noderne enten på linjerne eller i mellemrummene mellem linjerne. Hver node i

Tolvtoneteknik

  • anders 
I 1600-tallet havde det dur-mol tonale system afløst de kirketonale tonearter, og helt frem til omkring 1909 prægede det tonale system den vestlige mu