juni 2019

Wienerklassikken

  • anders 
Wienerklassisk er en periodebetegnelse for årene 1770-1800, og musikken er fortrinsvis komponeret af tidens store komponister Wolfgang Amadeus Mozart